عملیات نگهداشت تک درخت انتهای کوچه ۱۳ نفت اجرایی می شود

تیم فضای سبز گروه کمان دادشهر قصد دارد از تنها درخت بافیمانده انتهای کوچه ۱۳  خیابان نفت محافظت کند و همچنین با کاشت نهال و درخچه ها و نصب حصار ضریب حفاظت از گونه های این فضا که مرتب تهدید می شوند را را بالا ببرد .این گروه ضمنا با بررسی های میدانی و تحقیقات […]

Continue Reading

گروه محله ای کمان دادشهر

      کمان دادشهر وچه تسمیه کمان دادشهر اینگونه است ((کمان)) از حروف ابتدایی نام این چهار  محله گرفته شده محله های کوهسار،مرادآباد،المهدی نفت این چهار محله در ابتدای تقسیمات محله ای یک محله بودن و به همین دلیل من که عضو شورایاری این محله  بودم با دوستان و اهالی آنها و همچنین فضای […]

Continue Reading