اهداف انجمن

((هدف اصلی انجمن دیده بان  دادشهر بالا بردن فرهنگ شهرنشینی است))                                               دادشهر مشارکت هر چه بیشتر شهر وندان را در تمامی سطوح  از خرد تا کلان را پیش نیاز  تحقق این هدف می […]

Continue Reading