فرشید   ساکی    مدیر عامل

  ۱-دکتر مهدی پور نامداری رییس هیات مدیره ۲-مهندس سعید طهماسبیان نایب ریس هیات مدیره ۳-فرشیدساکی مدیر عامل کار شناس ارشد مدیریت شهری اطلاعات تماس: تلفن همراه        ۰۹۱۲۸۰۱۷۱۴۴ ایمیل    Farshid_saki@yahoo.com ۴-زهرا مقصودلو خزانه دار ۵- امین پاداش عضو اصلی ۶- شقایق حیدری عضو اصلی ۷- رضا توکلان عضو اصلی ۸- کیوان حسنی عضو علی […]

Continue Reading