سنتز.برداشت سوم:پژواکی از سال ۱۸۸۸

سنتز به معنی گردهم آوردن اجزاء مثبت یک تز و آنتی تز است، یعنی زمانی که یک تز مطرح می‌شود با مخالفت‌هایی روبرو می‌گردد و در برابرش آنتی تز ( ضد تز ) مطرح می‌گردد، هم تز و هم ضد تز دارای نکات مثبتی است که جمع آوری آنها در کنار هم به معنی سنتز […]

Continue Reading

سنتز.برداشت دوم:چیزهای با همه چیز

در این برداشت می خواهیم همچون برداشت اول از یک مساله متفاوت و ساده برای تحلیل مسائل معماری استفاده کنیم، در برداشت اول از یک انیمیشن و در این برداشت از یک لغت، از لغتی چند وجهی با کارکرد های گوناگون در تفکرات گوناگون، می‌خواهیم از یک «چیز» استفاده کنیم، چیز در فرهنگ‌ها و تفکرات […]

Continue Reading

سنتز.برداشت اول:پرنسس مونونوکه

یکی از ده انیمیشن برتر جهان (پرنسس مونونوکه) دلیلی شد برای نگارش مقاله‌ای به همین عنوان، انیمیشن دوره کودکی نسل ما، که چه حیف به جای آن فوتبالیست‌ها را از ژاپن می‌خریدند و به خوردمان می‌دادند، در حالی که در آن زمان در مدارس ژاپن «پرنسس مونونوکه» یا «همسایه ما توتورو» به صورت عمومی پخش […]

Continue Reading