«شهر دسترس‌پذیر برای معلولان، شهر دسترس‌پذیر برای همه»

🔻رویداد «شهر بدون مانع» با محوریت مطالبه باز شدن نرده‌های چهارراه ولیعصر، جهت امکان حضور و دسترسی تمامی گروههای پیاده و دوچرخه به فضای عمومی چهارراه ولیعصر، برگزار میشود: 🔹دوشنبه ۱۲ آذرماه روز جهانی معلولان، ساعت ۱۵، چهارراه ولیعصر با همکاری گروه‌ها و سازمانهای مردم‌نهاد در حوزه شهری و شهر انسان محور ▫️«شهر دسترس‌پذیر برای […]

Continue Reading

عملیات نگهداشت تک درخت انتهای کوچه ۱۳ نفت اجرایی می شود

تیم فضای سبز گروه کمان دادشهر قصد دارد از تنها درخت بافیمانده انتهای کوچه ۱۳  خیابان نفت محافظت کند و همچنین با کاشت نهال و درخچه ها و نصب حصار ضریب حفاظت از گونه های این فضا که مرتب تهدید می شوند را را بالا ببرد .این گروه ضمنا با بررسی های میدانی و تحقیقات […]

Continue Reading

آغاز مراحل اولیه برنامه های محله گرایی دادشهر

  یکی از برنامه های دادشهر در سطح محلات شهر تهران ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در امور محله و شهر خودشان می باشد.در همین راستا گروهی از کنشگران محله های همجوار در شمال غرب تهران با همکاری هم پروژه مشترکی  را طراحی و در دست اجرا دارند.

Continue Reading

((بطور کلی بخش حوزه ها در سایت دادشهر اختصاص به تحلیل ها تفسیر ها و پیشنهادادت و انتقادات و یاداشت های مختلف شهری و … در آن حوزه مشخص دارد)) …………………………………………………………………………………………………………….    

Continue Reading

((بطور کلی بخش حوزه ها در سایت دادشهر اختصاص به تحلیل ها تفسیر ها و پیشنهادادت و انتقادات و یاداشت های مختلف شهری و … در آن حوزه مشخص دارد)) …………………………………………………………………………………………………………….    

Continue Reading

((بطور کلی بخش حوزه ها در سایت دادشهر اختصاص به تحلیل ها تفسیر ها و پیشنهادادت و انتقادات و یاداشت های مختلف شهری و … در آن حوزه مشخص دارد)) …………………………………………………………………………………………………………….    

Continue Reading

((بطور کلی بخش حوزه ها در سایت دادشهر اختصاص به تحلیل ها تفسیر ها و پیشنهادادت و انتقادات و یاداشت های مختلف شهری و … در آن حوزه مشخص دارد)) …………………………………………………………………………………………………………….    

Continue Reading