چشم انداز

چشم انداز: در افق ۱۴۰۰، انجمن دیده بان دادشهر آفاق یکی از پنج برند اصلی در میان سازمان های مردم نهاد شهری می باشد که توانسته است محیطی پویا، آموزنده و شاد را فراهم نماید تا اعضای انجمن بتوانند فعالانه و داوطلبانه در کنار یکدیگر برای بهبود شرایط زیست در شهر تهران فعالیت های علمی و اجرایی خود را پیگیری نموده، خود و انجمن را به عنوان منبعی از اطلاعات علمی و تجربی و مرجع مورد مشاوره در کلیه حوزه های شهری تبدیل نمایند.